Text Box: Vink van Zyl, die man.
Gebore te Robertson.
Die plaaslewe het ‘n groot deel uitgemaak van sy kinderjare.
Gematriekuleer te Robertson en gegradueer te Universiteit, Stellenbosch ( Strukturele Ing ).
Kenmerkend van Vink.
Hy was nie skaam om harde sweet-werk te doen met eie hande nie.
Sy liefde vir die natuur het geskyn deur sy passie, wanneer gewerk met hout.
Van vroeg in sy volwasse jare het hy bydraes in die natuur sonder seremonie aangepak.
Begraafplaas te Robertson en Helshoogte onder andere.
Nee, as ‘n antwoord op sy vraag was selde en indien ooit deur hom aanvaar as antwoord.
Hy was ‘n familie-man.
Sy liefde vir sy vrou en hul twee dogters was duidelik deur sy verwysings na hulle wanneer hy na iets verwys het en hul altyd daarvan deel was. 
Houtwerk;
Hy het meubels gemaak waarvan baie in sy eie huis in Welgemoed gestaan het.
Vink en die bome.
Die bekendheid aan oud en jonk (almal) van dié omgewing, het die oom met die snoeiskêr, besem en die groen Volvo erken en gerespekteer.
Teenkanting teenoor hom;
Dit het hom nie van stryk gebring nie.
Jare se ondervinding, met mense op alle vlake het hom gestaal. Hy sou nie iets vra waarvan hy ‘n negatiewe antwoord te wagte was nie.
Sy kennis, waardigheid en ondervinding was vir die plaaslikes ‘n steunpilaar en ‘n sëen. Die swaarbelaste munisipaliteit/e en hul “ red tape “ met die gepaardgaande onvermoeëns om direkte antwoorde aan die belasting betaler te voorsien,was goed die bek gewas wanneer nodig.
Met waardigheid en geduld het hy sake ontlont, nie in eie belang nie maar vir sy gemeenskap.
 Wat vir hom vanself kom en vir hom net so natuurlik soos asemhaal was;
·	Boom saad optel en dit plant vir aanwas van die boomryk.
·	Sy agterplaas ‘n kwekery in die kleine, was soos water vir ‘n vis.
Die Arboretum.
Met hark en pik in die hand het hy my sy visie vir die oopstuk grond gedeel.
Sy droom is vandag ‘n ware verhaal. Met groot sweet vermag.
Die grond, hard en ongelyk het hom nie laat deins.
Geluk, of meer die bestuur daarvan het meegebring dat verniet-grond gebruik kon word, en sy droom met sukses bekroon.
Die bouers was in hul skik en die “locals” besaai met geluk. Almal die wenner, te danke aan Vink die kenner.
Bome is op allerlei manier bekom. Hy het egter nie net alleen die werk gedoen nie maar wel ook die mederheid bome voorsien. Sy dogter, skoonseun ander familielede het hiervoor voorsien. 

Elkeen, met oordeel geplant.

Die Geskiedenis en Ontstaan.

Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: